Om MentorMatchProgram.dk

mmp3

Visionen bag MentorMatchProgram.dk er at facilitere det bedst mulige match mellem mentor og mentee og dermed understøtte og lette de administrative processer for programlederne og andre, der administrerer mentorordninger.

MentorMatchProgram.dk stiller et program til rådighed, der matcher mennesker i en arbejds- og karriereorienteret kontekst såsom f.eks. in-house mentoring og mentorprogrammer i organisationer, foreninger og andre virksomheder.

Programmet er en cloudbaseret løsning og tilbyder et lukket miljø adskilt fra offentligheden, der fremstår som virksomhedens egen side. Ved at automatisere det første match / grovsorteringen – efter de matchkriterier brugeren selv definerer – gør MentorMatchProgram.dk det muligt for programlederen at fokusere på det kvalificerede match i stedet for at drukne i administrative processer, hvilket igen ikke blot minimerer risikoen for fejl men også sikrer høj kvalitet i match.

Virksomheden ejer også domænet MentorMatchProgram.com.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Værktøjet, der matcher mennesker i en professionel, arbejdskontekst